Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Posted by Unknown on 04:48 with No comments

Việc vi phạm sở hữu trí tuệ (“SHTT”) thường xảy ra ở các nước đang phát triển và là một vấn đề nhức nhối mà doanh nghiệp phải đối mặt. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp có liên quan tương đối phức tạp và Ban giám đốc doanh nghiệp thường không có nhiều thời gian để tìm hiểu và giải quyết các vấn đề này một cách triệt để và giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, hãy để chúng tôi giải quyết các vấn đề này cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

Dịch vụ nhãn hiệu, tên gọi xuất xứ và chỉ dẫn địa lý

Chúng tôi đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam, Lào, Cambodia và Myamar cũng như tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu và sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Chúng tôi tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng bá, khuyếch trương nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp.

Đăng ký Nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bản quyền ra nước ngoài.

Chúng tôi tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký, tư vấn chung về pháp luật và thủ tục đăng ký trên thế giới. Đại diện cho khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của khách hàng, và đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác theo các công ước quốc tế như Madrid, OHIM, Benelux...

Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
Chúng tôi giúp doanh nghiệp đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, tra cứu và tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp và đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.

License, chuyển giao công nghệ
Chúng tôi tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng SHTT đã được bảo hộ tại Việt Nam; Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký License và chuyển giao công nghệ; Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng.

Bản quyền
Chúng tôi giúp doanh nghiệp đăng ký bản quyền tác giả, tư vấn chung về luật bản quyền, tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao bản quyền và thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền cùa doanh nghiệp.

Ðiều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ
Chúng tôi giúp khách hàng giám sát nhằm phát hiện và khiếu nại hiện tượng bên vi phạm tìm cách hợp thức hóa các vi phạm SHTT; Giám sát thị trường để phát hiện hàng giảvà các vi phạm khác về SHTT;Điều tra thông tin về các chủ thể vi phạm và hoạt động xâm phạm của họ; Xử lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án nhằm bảo vệ quyền SHTT;  Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tuyên truyền phòng chống và cảnh báo về vi phạm quyền SHTT.

Các dịch vụ SHTT khác

Giúp khách hàng tìm kiếm đối tác có nhu cầu mua,bán, license sáng chế, nhãn hiệu; Định giá SHTT trong các hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao, góp vốn, cổ phần hoá, thanh lý, phá sản; Đăng ký và tiến hành các hoạt động pháp lý liên quan đến tên miền; Phối hợp với Hải quan Việt nam tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn các bên thứ ba xuất/nhập khẩu các sản phẩm vi phạm quyền SHTT.