Tư vấn thuế

Posted by Unknown on 00:33 with No commentsCác chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi luôn tận tâm để mang đến cho khách hàng các giải pháp sáng tạo và khác biệt. Phương pháp của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự am hiểu thấu đáo về hoạt động kinh doanh của khách hàng, sau đó chúng tôi tập trung giảm thiểu rủi ro và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho các vấn đề thuế của doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ các quy định có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất nhập khẩu và hồ  chuyển giá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động  Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

Các dịch vụ  vấn thuế của chúng tôi:

-          Dịch vụ  vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
-          Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
-          Chuyển giá
-          Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
-          Dịch vụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế
-          Dịch vụ  vấn thuế hàng tháng