Dịch vụ tư vấn thuế hàng tháng

Posted by Unknown on 04:22 with No commentsTrong giai đoạn hiện nay, luật thuế tại Việt nam có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực để hỗ trợ cho việc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như đã cam kết trong quá trình gia nhập WTO,  FTA cũng như việc chuẩn bị gia nhập TPP trong năm 2015.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Ban giám đốc của quý khách hàng thường rất bận rộn trong việc điều hành doanh nghiệp, phát triển kinh doanh vàrất ít cơ hội và thời gian để cập nhât chi tiết các thayđổi trên. Do vậy họ gặp không ít khó khăn để sử dụng các thay đổi tích cực và có lợi này cho công ty của mìnhvà đôi khi sự ảnh hưởng này là rất lớn.

Với độ ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, hãy để chúng tôi thực hiện sứ mệnh này cho quý công ty. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe Ban giám đốc công ty, tìm hiểu các vấn đề của quý công ty để chia sẻthông tin và cơ hội áp dụng các thay đổi tích cực này vào quý công ty.