Tư vấn kinh doanh và đầu tư

Posted by Unknown on 04:41 with No comments


Chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và đầu tư cho nhiều khách hàng từ các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kong, Malaysia và nhiều quốc gia Châu Á khác.

Chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau như Dịch vụ tài chính, Bất động sản, Bán lẻ, Sản xuất công nghiệp, giáo dục đào tạo, khách sạn, nhà hàng, du lịch, các dịch vụ giải trí, nông nghiệp…

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khi quyết định tham gia vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam, thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư của họ ở Việt Nam.

Chúng tôi có mối quan hệ chặc chẽ với các cơ quan cấp phép, cơ quan quản lý cấp trung ương ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh thành phố địa phương ở Việt Nam và ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh và đầu tư của chúng tôi gồm:

-          Thành lập cơ sơ kinh doanh
-          Mua bán, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp
-          Tái cấu trúc doanh nghiệp, tập đoàn
-          Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu khả thi