Tư vấn luật tuân thủ

Posted by Unknown on 04:44 with No comments

Chuyên gia chúng tôi có kỹ năng chuyên sâu ở các bộ luật khác nhau. Điều này đạt được do họ tham gia vào nhiều dự án đầu tưở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, ngoài ra họ còn là thành viên của các hiệp hội tư vấn luật ở Việt Nam va quốc tế.

Dịch vụ tư vấn luật tuân thủ của chúng tôi rất đa dạng và theo định hướng kinh doanh của khách hàng.

Dịch vụ bao gồm:

-       Rà soát việc tuân thủ pháp luật
-       Tư vấn luật đầu tư nước ngoài
-       Tư vấn luật doanh nghiệp
-       Tư vấn luật thương mại
-       Tư vấn luật lao động và tổ chức công đoàn
-       Tư vấn thương mại quốc tế
-       Tư vấn tài chính ngân hàng, bảo hiểm
-       Tư vấn luật dân sự, hợp đồng dân sự
-       Tư vấn luật bảo vệ môi trường
-       Tư vấn quảng cáo, cạnh tranh
-       Tư vấn trách nhiệm sản phẩm và bảo vệ người tiêu dung
-       Tư vấn đại lý và nhượng quyền thương mại
-       Tư vấn thẩm định pháp lý
-       Tư vấn về tranh tụng và trọng tài