Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

Posted by Unknown on 04:08 with No comments

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như:

-         -  Thuế thu nhập doanh nghiệp;
-          - Thuế giá trị gia tăng;
-          - Thuế nhà thầu nước ngoài;
-          - Thuế thu nhập cá nhân;
-          - Thuế xuất nhập khẩu và chuyển giá;
-          - Thuế chuyển nhượng bất động sản, cổ phần

Chúng giúp bạn loại trừ các rủi ro sau:

-          - Các sai sót nghiêm trọng của báo cáo thuế;
-          - Đáp ứng yêu cầu của các quy định và thủ tục về thuế;
-          - Tránh các khoản phạt về thuế;